For nylig havde nogen benyttet deres p-plads til at ’parkere’ en hel del indbogenstande i et par uger. Vi gætter på, at det var i forbindelse med en flytning. 

Det var sikkert meget praktisk for den/de pågældende – men det er altså ikke det, vores p-kælder er beregnet til. 

Det fremgår faktisk ret klart af navnet: Parkeringskælder. 

Men det fremgår også af § 7.1 i vedtægterne: ”De til andelen hørende parkeringspladser anvendes til parkering af motorkøretøjer og i øvrigt efter generalforsamlingens til enhver tid fastsatte regler og retningslinjer herfor”. 

Og på generalforsamlingen i 2009 blev der vedtaget en husorden, som i punkt 1 siger: ”En andel berettiger kun til opbevaring af motorkøretøjer inden for ens egen afmærkede bås”. 

Så lad venligst være med at bruge jeres p-plads til andet end parkering af motorkøretøjer. Og undgå samtidig risikoen for, at jeres ejendele bliver stjålet. 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Anskaffelse og afståelse af andel

Salg af parkeringsandel skal ske til en person, der bor på Tom Kristensens Vej i enten AB Universitetshaven, Universitetshaven Øst eller Universitetshaven Vest.

Købsaftale udarbejdes og underskrives af sælger og køber.
Inkluder information om købers adresse, købesum samt overtagelsesdato og udlevering af nøgler og adgangsbrik til port.

Læs mere....