I henhold til foreningens vedtægter § 11 skal ordinær generalforsamling holdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, dvs. inden udgangen af april måned.

Det kan imidlertid ikke opfyldes i år pga. den herskende situation med forsamlingsforbud m.m., som ingen ved hvornår ophæves.

Bestyrelsen kan derfor ikke sige, hvornår generalforsamling vil kunne finde sted. Det kommer an på, hvornår myndighederne ophæver de regler, forbud m.v., som i øjeblikket hindrer, at tidsfristen i vedtægterne kan overholdes.

Det er dog bestyrelsens håb, at generalforsamling kan holdes inden sommerferien.

Officielt brev om dette emne udsendes om kort tid til alle andelshavere.

Når det bliver muligt at afholde generalforsamling, vil der på sædvanlig vis blive udsendt indkaldelse med dagsorden, regnskab, budget osv.

Anskaffelse og afståelse af andel

Salg af parkeringsandel skal ske til en person, der bor på Tom Kristensens Vej i enten AB Universitetshaven, Universitetshaven Øst eller Universitetshaven Vest.

Købsaftale udarbejdes og underskrives af sælger og køber.
Inkluder information om købers adresse, købesum samt overtagelsesdato og udlevering af nøgler og adgangsbrik til port.

Læs mere....