I henhold til foreningens vedtægter skal ordinær generalforsamling afholdes årligt inden fire måneder efter regnskabsårets afslutning dvs. inden udgangen af april måned.

På grund af Corona-pandemien og myndighedernes mange begrænsninger – bl.a. på antallet af forsamlede personer ved den slags begivenheder – er det ikke muligt at overholde dette i år.

Vi kan heller ikke nå at holde generalforsamlingen inden sommerferien, da alle foreninger står med det samme problem: At de må udskyde den slags møder. Derfor er der enormt pres på de mulige lokaler (og også på vores administrator, som skal være dirigent) inden sommerferien. Og da vi naturligvis ikke holder generalforsamling i selve sommerferieperioden, må det blive efter.

Derfor bliver det – som der står i overskriften – torsdag den 9. september.

Indkaldelse med dagsorden, mødested osv. vil blive udsendt på sædvanlig vis og i henhold til tidsfristerne i vedtægterne.