Siden ved middagstid her søndag 30/5 har der været problemer med porten til P-kælderen. Den kørte hele tiden op-og-i, hvilket er noget skidt! Vi har derfor afbrudt lukkemotoren, så porten står konstant åben.

Reparatør vil hurtigst muligt blive tilkaldt – forhåbentligt bliver den ordnet i løbet af i morgen (mandag 31/5).

Anskaffelse og afståelse af andel

Salg af parkeringsandel skal ske til en person, der bor på Tom Kristensens Vej i enten AB Universitetshaven, Universitetshaven Øst eller Universitetshaven Vest.

Købsaftale udarbejdes og underskrives af sælger og køber.
Inkluder information om købers adresse, købesum samt overtagelsesdato og udlevering af nøgler og adgangsbrik til port.

Læs mere....