Vi har nu været i kontakt med det firma, som servicerer porten ned til P-kælderen.

Uheldigvis er de ramt af Coronavirus, så der kan først komme en reparatør på fredag.

Indtil da er vi nødt til at holde porten åben.

Så for jeres egen skyld: Efterlad ikke værdigenstande i jeres biler!

Anskaffelse og afståelse af andel

Salg af parkeringsandel skal ske til en person, der bor på Tom Kristensens Vej i enten AB Universitetshaven, Universitetshaven Øst eller Universitetshaven Vest.

Købsaftale udarbejdes og underskrives af sælger og køber.
Inkluder information om købers adresse, købesum samt overtagelsesdato og udlevering af nøgler og adgangsbrik til port.

Læs mere....