Porten blev desværre ikke ordnet i fredags, da servicefirmaet som nævnt er ramt af Corona.

Hvornår de kan komme er i øjeblikket usikkert, men forhåbentligt i den kommende uge.

Derfor må vi nogle dage endnu leve med, at porten står åben.

Anskaffelse og afståelse af andel

Salg af parkeringsandel skal ske til en person, der bor på Tom Kristensens Vej i enten AB Universitetshaven, Universitetshaven Øst eller Universitetshaven Vest.

Købsaftale udarbejdes og underskrives af sælger og køber.
Inkluder information om købers adresse, købesum samt overtagelsesdato og udlevering af nøgler og adgangsbrik til port.

Læs mere....