Til almindelig orientering gør vi opmærksom på, at i forbindelse med køb/salg af en p-andel med tilhørende p-plads i kælderen, skal der betales et gebyr på 1.500 kr. til vores administrator, DEAS.

Gebyret betales af køber for det arbejde, som DEAS gør i forbindelse med handelen, bl.a. kontrol af salgsaftalen, registrering i medlemsregister mv.

Anskaffelse og afståelse af andel

Salg af parkeringsandel skal ske til en person, der bor på Tom Kristensens Vej i enten AB Universitetshaven, Universitetshaven Øst eller Universitetshaven Vest.

Købsaftale udarbejdes og underskrives af sælger og køber.
Inkluder information om købers adresse, købesum samt overtagelsesdato og udlevering af nøgler og adgangsbrik til port.

Læs mere....