Til almindelig orientering gør vi opmærksom på, at i forbindelse med køb/salg af en p-andel med tilhørende p-plads i kælderen, skal der betales et gebyr på 1.500 kr. til vores administrator, DEAS.

Gebyret betales af køber for det arbejde, som DEAS gør i forbindelse med handelen, bl.a. kontrol af salgsaftalen, registrering i medlemsregister mv.