Bestyrelsens forslag til opdaterede vedtægter – og to ændringsforslag hertil fra et medlem – blev endeligt vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 18. maj 2022.

De nye vedtægter ligger nu her på siden under ”Dokumenter – Vedtægter” og hedder Vedtægter 2022.

Anskaffelse og afståelse af andel

Salg af parkeringsandel skal ske til en person, der bor på Tom Kristensens Vej i enten AB Universitetshaven, Universitetshaven Øst eller Universitetshaven Vest.

Købsaftale udarbejdes og underskrives af sælger og køber.
Inkluder information om købers adresse, købesum samt overtagelsesdato og udlevering af nøgler og adgangsbrik til port.

Læs mere....