Så er der ny motor på porten, som nu kører, som den skal!

Til gengæld er der lidt bøvl med døren ved siden af porten, derfor er der en kost i klemme – og en seddel, som forklarer hvorfor.

Når døren er i orden igen, fjerner vi (bestyrelsen) kost og seddel.

Anskaffelse og afståelse af andel

Salg af parkeringsandel skal ske til en person, der bor på Tom Kristensens Vej i enten AB Universitetshaven, Universitetshaven Øst eller Universitetshaven Vest.

Købsaftale udarbejdes og underskrives af sælger og køber.
Inkluder information om købers adresse, købesum samt overtagelsesdato og udlevering af nøgler og adgangsbrik til port.

Læs mere....