Opsætning af kanalskinner til fordeling af strøm til elbiler starter mandag den 4. december. Det forventes at tage ca. 3 dage.

Problemerne med dørene ind til p-kælderen havde vi håbet at få løst i den kommende uge, men reparatøren skal først skaffe reservedele. Så forventningen er nu, at dørene bliver ordnet i uge 50 (11.-15. december), men vi ved ikke hvilken dag.

Anskaffelse og afståelse af andel

Salg af parkeringsandel skal ske til en person, der bor på Tom Kristensens Vej i enten AB Universitetshaven, Universitetshaven Øst eller Universitetshaven Vest.

Købsaftale udarbejdes og underskrives af sælger og køber.
Inkluder information om købers adresse, købesum samt overtagelsesdato og udlevering af nøgler og adgangsbrik til port.

Læs mere....