Parkeringsforeningens bestyrelse:

Formand

Jesper Rønn:

Telefon: 31 22 21 53 
Må kun kontaktes per telefon ved akutte situationer

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Ørbech
 

Bestyrelsesmedlem

Rikke Hald

Suppleant

Kristian Hebogaard Pedersen

Anskaffelse og afståelse af andel

Salg af parkeringsandel skal ske til en person, der bor på Tom Kristensens Vej i enten AB Universitetshaven, Universitetshaven Øst eller Universitetshaven Vest.

Købsaftale udarbejdes og underskrives af sælger og køber.
Inkluder information om købers adresse, købesum samt overtagelsesdato og udlevering af nøgler og adgangsbrik til port.

Læs mere....