Parkeringsforeningens bestyrelse:

Formand

Henrik Spliid:

Telefon: 40 18 49 09
Må kun kontaktes per telefon ved akutte situationer

Bestyrelsesmedlem

Jesper Rønn
 

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Ørbech

Suppleant

Rikke Hald

Suppleant

Jeanett Brurås

Anskaffelse og afståelse af andel

Salg af parkeringsandel skal ske til en person, der bor på Tom Kristensens Vej i enten AB Universitetshaven, Universitetshaven Øst eller Universitetshaven Vest.

Købsaftale udarbejdes og underskrives af sælger og køber.
Inkluder information om købers adresse, købesum samt overtagelsesdato og udlevering af nøgler og adgangsbrik til port.

Læs mere....